Formacja

Jeśli ktoś pragnie wstąpić do naszego Zgromadzenia nie potrzebne mu są do tego żadne specjalne dokumenty. Ważne, że głęboko wierzy i pragnie oddać swoje życie Jezusowi, by być razem z Nim i z tymi do których On Go posyła. Po osobistym spotkaniu i kilkurazowym pobycie u braci jeżeli wspólnie rozeznają, że Pan powołuje go na tę drogę może zamieszkać na stałe wśród braci, rozpoczynając w ten sposób tak zwany staż.

Postulat

Po niedługim czasie od zamieszkania wśród braci kandydat może zostać dopuszczony do postulatu, który trwa na ogół około roku a nie więcej niż dwa lata. Jest to czas wzajemnego „oswajania się”, poznawania wspólnoty i  poszukiwania woli Bożej. Postulant wchodzi z całym swoim bogactwem duchowym i słabościami do wspólnoty, która dzieli z nim prawie wszystko. Stara się także wniknąć jak najbardziej w duchowość małych braci, dlatego też poza uczestniczeniem w życiu wspólnotowym podejmuje w tym okresie pracę na zewnątrz wspólnoty, by doświadczyć warunków prostej pracy.

Nowicjat

Po rozpoczęciu nowicjatu postulant staje się nowym członkiem wspólnoty małych braci. „W nowicjacie powinien odnaleźć warunki życia, które pozwolą mu pogłębić swoje odkrycie Osoby Jezusa oraz zakorzenić swoją miłość w osobistej z Nim przyjaźni. To przywiązanie do Jezusa będzie wzrastać przez milczącą modlitwę, medytację Ewangelii, życie braterskie i uczestnictwo w życiu ludzi” (Konstytucje) Wraz ze swoim odpowiedzialnym nowicjusz będzie pogłębiał swoją znajomość Pisma św. pisma duchowe i tradycję małych braci
Po zakończeniu nowicjatu, który trwa od roku do dwóch lat brat może być dopuszczony do złożenia swoich pierwszych ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa na trzy lata, a następnie może je odnawiać na określony czas.

Pierwsze lata po ślubach

Po złożeniu pierwszych ślubów brat ponownie podejmuje pracę, którą ograniczył w nowicjacie, by lepiej móc wówczas rozwinąć się duchowo. Teraz ten czas powrotu do pracy fizycznej i czasami wejście do nowej wspólnoty i innego rytmu dnia również powinien pomagać w dojrzewaniu młodego profesa.

Nie więcej niż po czterech latach od pierwszych ślubów brat rozpocznie studia filozoficzne i teologiczne po to by rozwijać w sobie coraz bardziej umiłowanie prawdy i rozumną wiarę, by bardziej poznać i kochać Jezusa, który jest Drogą Prawdą i Życiem. Bracia studenci „nie są wezwani, by stać się uczonymi lub specjalistami: a jedynie pokornymi poszukiwaczami Mądrości obiecanej ubogim i małym” (Konstytucje).

Śluby wieczyste

Od sześciu do dziewięciu lat po pierwszych ślubach i na ogół po zakończeniu studiów teologicznych brat może zostać dopuszczony do ślubów wieczystych, które składa jako „wieczystą ofiarę z siebie samego przed Bogiem i przed ludźmi”(Konstytucje)

Przez dalsze lata swojej obecności we wspólnocie bracia podejmują się formacji ustawicznej, związanej z „rozwijaniem swojego zmysłu Słowa Bożego i teologii oraz podejmowania środków pogłębiania swojego życia jedności z Bogiem i swojej miłości do ludzi” (Konstytucje). Bracia, którzy zamieszkają wśród innych ludów i kultur będą starać się pogłębiać znajomość ich tradycji, kultury i języka by móc lepiej dzielić z nimi swoje życie.