Strona główna


Życie wspólnotowe


Praca z ludźmi


Biografia


Historia


Teksty


Aktualności


Formacja


Galeria


Modlitwa


Linki


Kontakt

W Polsce bracia zaczęli pojawiać się od końca lat siedemdziesiątych.  Najpierw mieszkali w pobliży Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą a następnie, od początku lat  osiemdziesiątych osiedlili się pod Izabelinem, na skraju Puszczy Kampinoskiej, gdzie trwają do dziś. Na początku lat dziewiędziesiątych powstała także druga wspólnota, która mieści się na warszawskiej Pradze. W każdej z tych wspólnot żyje po trzech braci. Kilka lat temu powstała także trzecia wspólnota - w Łodzi, gdzie obecnie żyje tylko jeden brat.

Jesteśmy w różnym wieku, na różnym etapie zaangażowania. Jeden brat znajduje się w nowicjacie, będący obecnie we Francji. Częśc braci pracuje w różnych miejscach i zawodach t.j. praca na rampie w hipermarkecie, czy w dziale technicznym, opieka nad upośledzonymi itp. Czasami bracia są zobowiązani do zmiany pracy ze względu na zmianę wspólnoty lub z innych powodów. Dlatego też zdażało się że bracia pracowali w różnych zawodach.  Poza tym obecnie dwóch z braci studiuje, kontynuując swoją formację intelektualną.
Od strony formalnej bracia w Polsce nie stanowią regionu lecz są bezpośrednio związani ze Wspólnotą Generalną