Bracia w Polsce

W Polsce bracia zaczęli pojawiać się od końca lat siedemdziesiątych.  Najpierw mieszkali w pobliży Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą a następnie, od początku lat  osiemdziesiątych osiedlili się pod Izabelinem, na skraju Puszczy Kampinoskiej, gdzie mieszkają do dziś. Na początku lat dziewiędziesiątych powstała także druga wspólnota, która mieści się na warszawskiej Pradze. W każdej z nich żyje po trzech, czterech braci.

Jesteśmy w różnym wieku, na różnym etapie zaangażowania; niektórzy pracują, inni już są w wieku emerytalnym. Bracia pracują w różnych miejscach i zawodach t.j. praca w hipermarkecie, czy w dziale technicznym, opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi itp. Czasami bracia są zobowiązani do zmianę pracy z różnych powodów.